En energigivande dag med fokus på hur man lyfter en organisations förbättringsarbete till nästa nivå.

Efter något år som Scrum Master har du säkert upplevt de positiva förändringar ett team genomför dagligen och genom periodiska återblickar. Men, upplever du idag att förändringstakten avtagit med tiden, och att det gått slentrian i förbättringsarbetet? Brukar du använda +/- övningen under återblickar, och brukar det inte komma fram särskilt många problem under era dagliga synk-möten?

Då är detta en kurs för dig! Vi blandar teori och praktik under en hel dag för att ge dig förutsättningar att lyfta ditt team eller organisations förbättringsarbete till nästa nivå.

Kursen vänder sig till dig som

Praktiserande Scrum Master eller chefer, båda med något eller några års erfarenhet av att arbeta enligt agila principer och metoder.

Vi går bland annat igenom

  • Kontinuerligt lärande
  • Varianter på retrospektiv
  • ­Hur man håller workshops
  • Kanban för förbättringsarbete
  • Vanliga slöserier
  • Systemteori och analysverktyg ­
  • Rotorsaksanalys
  • Motivationshöjande tekniker ­
  • Metrics ­

Syfte och Mål

Förbättringsarbete är centralt inom en lärande organisation och ett lärande team. Genom förbättringsarbetet skapar vi möjlighet att fokusera mer tid på att ge värde till våra kunder. Detta handlar dock om mer än att genomföra en återblick varannan vecka; ett lärande team reagerar dagligen på problem och finner och arbetar bort grundorsaken till dessa. För att skapa den kreativitet som behövs för kontinuerligt förbättringsarbete, är man hjälpt av att kunna varia mellan olika typer av övningar och att använda flera olika verktyg. Denna kurs syftar till att ge en verktygslåda som du kan använda direkt i er dagliga verksamhet.

Förkunskaper

Arbeta praktiskt enligt agila principer i något eller några år med erfarenhet i att driva förbättringsarbetet inom team och/eller organisation.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Teamutveckling

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Early Bird In English
David Barnholdt
David Barnholdt
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Jonas Ekstrand
Jonas Ekstrand
Early Bird
Henrik Kniberg
Henrik Kniberg
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Jan Grape
Jan Grape
Online Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Peter Senge
Peter Senge
Gustav Böll
Gustav Böll
In English
Mia Kolmodin
Mia Kolmodin
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Online Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Online Early Bird In English
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird