Ta tillfället i akt att via distanskurser öka din kunskap och dina förmågor!

Våra populära utbildningar finns nu även som publika och företagsinterna distanskurser (remote training).

Vi har tagit vår kunskap och erfarenhet och vidareutvecklat ett antal av våra populära utbildningar, även certifieringsgrundande, till ett format som gör att man på distans kan genomföra kurserna. Alla kurserna är fortfarande lika engagerande och spännande med teori och övningar/diskussioner gemensamt och i grupper. Kurserna har visat sig vara mycket uppskattade när vi genomfört dessa tidigare hos våra kunder.

Så här tycker en tidigare deltagare:

I loved how well prepared the exercises were and how seamlessly you used all the options of the video conference tool, like the breakout rooms for more intimate discussions, and the raising hand option.

I thought you were very clear on what was going on, how to support us by pedagogically walking us through what would happen next (like being thrown into and out of rooms!). Also how important it is to see people’s reactions.

You’re always unbelievably well-prepared and full of insightful theory matched by fun and thoughtful exercises.

Juliana Alonso, Head of Creative Content at Star Stable Entertainment, https://www.starstable.com