aktuellt-big-new
Vi väldigt stolta och glada över att kunna välkomna den erfarna agila coachen Michael Göthe till vår Crispfamilj!

Michael har över 20 års erfarenhet av att bygga högpresterande teambaserade agila organisationer. Han har coachat över 200 team i multinationella/multikulturella företag, i mindre snabbväxande bolag samt offentlig och ideell verksamhet. Michael är ingenjör i grunden men han var tidig med att utbilda sig till professionell coach redan 2001 och framåt, vilket han kombinerar med lång erfarenhet av systemutveckling.

I bloggen kommer Michael att skriva om agila organisationer och agilt ledarskap.

Michael är även medgrundare till nätverket Stoos Stockholm. Där är du välkommen att delta i diskussionen om hur vi transformerar organisationer till att vara rustade för framtiden. Organisationer som skapar värde för kunder, företaget, personalen och samhället.

Läs mer i Michaels konsultprofil >