aktuellt-big-case

Mattias Skarin har skrivit en artikel om hur Enterprise Kanban kan användas för att knyta ihop hela värdekedjan, från marknad till produktion.

Med hjälp av Lean tänkande och fokusering på värde kunde vi observera

  • 2x förbättring i ledtid på 1,5 år
  • För alla levererade produkter bad vi om återkoppling, 95% upplevdes värdeadderande
  • Vi jobbade utan traditionella projektledare och produktägare, men hela vägen till användande
  • Vi jobbar med flera team, de flesta komponentbaserade, men alla deltar i designarbetet

Hela artiken om Enterprise Kanban – förbättra värdekedjan från marknad till produktion