Denna bok visar exempel på kombinationen Scrum + Kanban + XP i ett 60-personers projekt.