yassal-i-cs

I takt med att agila metoder för systemutveckling blir allt vanligare, så ställs nya krav på utvecklarna och gruppen där de ingår. För att jobbet ska blir effektivt krävs en scrum master.Vi har träffat Yassal Sundman.

Än så länge okänd. Yassal Sundman har titeln scrum master och har därmed uppgiften att få den agila utvecklingen att fungera effektivt, men hon använder inte titeln i privata sammanhang. Då är hon kort och gott systemutvecklare.

Agila metoder, där kraven kommer efter hand och utvecklingen sker steg för steg, går som en löpeld genom Utvecklar-sverige. En av metoderna är Scrum och kring den har flera nya yrkesroller vuxit fram. Ett exempel är titeln scrum master, som skapades i USA i slutet av 1990-talet och som börjar bli allt vanligare. De formella kraven för att få använda titeln är att man klarar certifieringen av Scrum Allliance. Många använder titeln utan att ha certifierats av organisationen.

Läs hela artikeln på Computer Swedens webplats >.

Se Yassal Sundmans konsultprofil >

Artikeln publicerades i april 2012.