concept_image_web-1024x427
Concept är en flexibel minimal spec som passar på en A3:a. Concept förenklar förstudiefaserna och hjälper utvecklingsteamen veta att rätt frågor är förberedda innan de engageras i en designdiskussion.  Läs mer här.