Inner Development Goals, IDG, är en uppsättning förmågor som har definierats kollaborativt med forskare som Robert Kegan, Peter Senge, Jennifer Garvey Berger, tillsammans med  förändringsledare och andra aktörer runt om i världen. IDG är en global rörelse med syfte att stärka vår förmåga att kunna åstadkomma kraftfull förändring och långsiktigt kunna stödja FNs Sustainable Development Goals. Sammanhanget som IDG riktar sig mot är organisationer och dess ledarskap. Man har sett att de förändringar som krävs i organisationer och samhälle kräver ledare med förmåga att transformera både sin omgivning och sig själva.

Det här frukostseminariet syftar till att ge dig en bild av vad dessa förmågor handlar om och potentialen i dem för dig och din organisations välbefinnande och utveckling.

Detaljer

Seminariet börjar 09:00 håller på i 60 minuter och är gratis.

Vi öppnar dörrarna 08:30 och bjuder på frukost innan seminariet börjar. Vi avslutar 10.00.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.