Henrik’s bio & photo

Henrik Kniberg Thumbnail

English bio

Henrik Kniberg is an organizational consultant at Crisp in Stockholm. He has spent the past few years working primarily with Lego and Spotify and Mojang. He enjoys helping companies succeed with both the technical and human sides of product development using agile and lean principles, as described in his popular books “Scrum and XP from the Trenches” and “Kanban and Scrum, making the most of both” and “Lean from the Trenches“, as well as his viral videos “Agile Product Ownership in a Nutshell” and “Spotify Engineering Culture“. Henrik has recently become engaged in climate change, he created the video Friendly Guide to Climate Change and is involved with GoClimateNeutral, Trine, and other startups in that space.

Svensk bio

Henrik Kniberg är organisationskonsult på Crisp i Stockholm, med Lego och Spotify och Mojang som huvudkunder senaste åren. Hans passion är att hjälpa företag att förbättra sitt arbetssätt med utgångspunkt från Agile och Lean. Henrik är författare till “Scrum and XP from the Trenches“, “Kanban and Scrum, making the most of both” samt “Lean from the Trenches“. Han är känd för sitt praktiska och icke-dogmatiska förhållningssätt, samt hans populära animerade filmer “Agile Product Ownership in a Nutshell” och “Spotify Engineering Culture“. Henriks har på senare tid blivit engagerad i klimatförändring. Han skapade filmen Friendly Guide to Climate Change och är inblandad i GoClimateNeutral, Trine och andra bolag som försöker bromsa klimatförändring.