Photo link

English bio

Henrik Kniberg is a consultant at Crisp in Stockholm and cofounder of Hups.com. He has done Minecraft gameplay design, development and team coaching at Mojang, and previously worked at Lego and Spotify.

Henrik enjoys helping companies succeed with both the technical and human sides of product development using agile and lean principles, as described in his popular books ”Scrum and XP from the Trenches” and ”Kanban and Scrum, making the most of both” and ”Lean from the Trenches”, as well as his viral videos ”Agile Product Ownership in a Nutshell” and ”Spotify Engineering Culture” (commonly referred to as the Spotify Model).

Henrik is also engaged in climate change, he created the video Friendly Guide to Climate Change and cofounded GoClimate.com.

Svensk bio

Henrik Kniberg är konsult på Crisp i Stockholm och medgrundare av Hups.com. Han har arbetat som Minecraft gameplay designer, utvecklare och teamcoach på Mojang, och har tidigare arbetat på Lego och Spotify.

Henriks passion är att hjälpa företag att bygga framgångsrika produkter och förbättra sitt arbetssätt med utgångspunkt från Agile och Lean. Henrik är författare till ”Scrum and XP from the Trenches”, ”Kanban and Scrum, making the most of both” samt ”Lean from the Trenches”. Han är känd för sitt praktiska och icke-dogmatiska förhållningssätt, samt hans populära animerade filmer ”Agile Product Ownership in a Nutshell” och ”Spotify Engineering Culture” (även känd som Spotifymodellen).

Henrik är även engagerad i klimatförändring. Han skapade filmen Friendly Guide to Climate Change och är medgrundare till GoClimate.com.

Other photos and silly AI-generated versions