Henrik’s bio & photo

Henrik Kniberg Thumbnail

English bio

Short version

Henrik Kniberg is an Agile/Lean coach at Crisp in Stockholm. He has spent the past few years working primarily with Lego and Spotify. He enjoys helping companies succeed with both the technical and human sides of software development. During the past 15 years he has been CTO of 3 Swedish IT companies and helped many more get started with Agile and Lean software development.

Henrik is former board member of the Agile Alliance and works regularly with Mary Poppendieck, Jeff Sutherland, and other thought leaders. He is the author of “Scrum and XP from the Trenches” and “­Kanban and Scrum, making the most of both” and “Lean from the Trenches“. These books are available in over 12 languages, have over 500,000 readers, and are used as primary guide to Agile and Lean software development by hundreds of companies worldwide.­ Henrik also created the viral animated videos “Agile Product Ownership in a Nutshell” and “Spotify Engineering Culture“.

Even shorter version

Henrik Kniberg is an Agile/Lean coach at Crisp in Stockholm, He has spent the past few years working primarily with Lego and Spotify. He enjoys helping companies succeed with both the technical and human sides of software development, as described in his popular books “Scrum and XP from the Trenches” and “Kanban and Scrum, making the most of both” and “Lean from the Trenches“, as well as his animated videos “Agile Product Ownership in a Nutshell” and “Spotify Engineering Culture“.

Svensk bio

Kort version

Henrik Kniberg är coach och konsult på Crisp i Stockholm, med Lego och Spotify som huvudkunder senaste åren. Hans passion är att hjälpa företag att förbättra sitt arbetssätt med utgångspunkt från lean och agile. Under de senaste 15 åren har Henrik arbetat som utvecklingschef i tre svenska IT-företag och hjälpt ett flertal företag komma igång med Scrum, XP, och Kanban. Han är känd för sitt praktiska och icke-dogmatiska förhållningssätt, samt hans populära animerade filmer”Agile Product Ownership in a Nutshell” och “Spotify Engineering Culture“.

Henrik är författare till “Scrum and XP from the Trenches“, “Kanban and Scrum, making the most of both” samt “Lean from the Trenches“. Böckerna finns på 12 språk och har har över 500,000 läsare. Henrik skapade även den svenska versionen av det Agila Manifestet och är f.d. styrelseledamot i Agile Alliance, gruppen som skapade de agila metoderna.

Henrik är prisbelönt och flitigt anlitad keynotetalare på konferenser världen om. Han samarbetar regelbundet med Jeff Sutherland (skapare av Scrum), Mary Poppendieck (skapare av Lean software development), och andra agila pionjärer. Tillsammans har de utbildat och coachat tusentals personer i Sverige och internationellt.

Ännu kortare version

Henrik Kniberg är agil/lean coach på Crisp i Stockholm, med Lego och Spotify som huvudkunder senaste åren. Hans passion är att hjälpa företag att förbättra sitt arbetssätt. Henrik är författare till “Scrum and XP from the Trenches“, “Kanban and Scrum, making the most of both” samt “Lean from the Trenches“. Han är känd för sitt praktiska och icke-dogmatiska förhållningssätt, samt hans populära animerade filmer “Agile Product Ownership in a Nutshell” och “Spotify Engineering Culture“.