Joakim Sundén hjälper företag att bli bättre på att utveckla produkter kunderna älskar. Det innebär ofta att jobba med organisationers ledare för att förändra hur utvecklingsteam löser problem (empowered product teams) och hur man väljer och definierar dessa problem (produktstrategi).

Från 2011 till 2017 var Joakim anställd på Spotify och hjälpte företaget att växa från 10 till 200 team. Under denna tid jobbade han med flera olika ledningsteam och dussintals utvecklingsteam i Stockholm, San Francisco, New York och Boston. Han var en del av den grupp som tillsammans med CTO utvecklade koncept som Squad, Chapter, Tribe och Guild, senare känt som ”Spotify-modellen” eller mer generellt som ”Product Model”.

Joakim är även en av de två författarna till Kanban in Action (Manning 2014).


Kommande kurser

Alla kurser