Jag hjälper företag att bli riktig bra på att utveckla mjukvara¹ genom organisatoriska förändringar och förbättringar. Mitt mål är varaktig förändring. På lång sikt och pågående hela tiden.

”En av Sveriges främsta och mest erfarna personer inom agil utveckling.”
Peter Frey, CIO Expressen, om Peter Antman

Vilka metoder vi använder är inte i sig det viktiga. Det viktiga är att både våra kunder och vi själva älskar det vi göra. Vi måste kunna leverera innovativa produkter så snabbt som möjligt.

Min erfarenhet säger mig att agila metoder och principer hämtade från lean är exceptionellt användbara och framgångsrika, om de anpassas till lokala omständigheter. Mina rötter i öppen-källkodsvärlden har visat mig att det också också finna andra sätt organisera framgångsrik mjukvaruutveckling.

Browse Team at Spotify

Browse Team at Spotify

Det gemensamma? Människor i grupp med gemensamt mål som tillsammans tar fullt ansvar för sitt arbete.

Något av en revolution pågår i våra IT-företag inte bara vad gäller teknik: vi håller på att uppfinna nya sätt att organisera arbete som betonar samarbete och dialog framför hierarkier och order, vi skapar ett mer mänskligt arbetsliv.

Det här skildrar jag i min nya bok Tillsammans – så skapar du flyt och egenmakt med agile och lean, som handlar om hur vi använda agile och lean på Polopoly för att skapa en utvecklingsorganisation i världsklass. Jag kan hjälpa dig att nå dit med.

Tillsammans - så skapar du flyt och egenmakt med agile och lean

Tillsammans – den agila chefens handbok

Ska vi jobba tillsammans?

Om du vill arbeta med mig bör du vara beredd att ställa dig frågorna:

 1. Behöver vi bli bättre?
 2. Vill vi (alla) arbeta med ständig förbättring?
 3. Kan vi arbeta med små saker i taget?
 4. Tror vi att saker i taget är effektivast?
 5. Förmår vi bygga in kvaliteten i allt vi gör
 6. Kan vi ställa kunden och användarna i centrum för allt vi gör?
 7. Vågar vi släppa på makt och ansvar, till team och till individer?

Vad kan jag hjälpa till med?

Jag kan hjälpa dig på alla platser i företaget: från teamet till ledningsgruppen. Som chef, coach och utvecklare har jag erfarenheter från allt från programmering till styrelsearbete. Jag kan hjälpa dig med:

 • Facilitering av allt från möten över workshops till flerdagars kick-offs eller open space sessioner. Många av våra möten är inte bara ineffektiva, utan också direkt tråkiga. Facilitering är en samling tekniker som hjälper en grupp att lära sig tillsammans och fatta bättre gemensamma beslut, samtidigt som man har roligt.
 • Utbildning i form av heldagskurser, seminarier och Dojos inom det mesta rörande mjukvaruutveckling, agile, lean och samarbete.
 • Coaching av team, ledare och utvecklare i form av iaktagelse, samtal och mentorering – men också genom att visa.
 • Organisatoriskt design – även organisationer är system och kan behöva arkitektur och design. Jag hjälper dig hitta rätt sätt att forma just din organisation, utifrån mina erfarenheter och de senaster teoretiskt rönen.

 

Facilitating open space

Facilitating open space

De senaste åren har jag hjälpt Norges leverantör av sjukhusmjukvara Dips med att förbättra sin agila kapacitet och med organisatorisk redesign.

Jag har arbetat som agil coach på Spotify med fokus på att odla effektiva team och coachat Scrum Masters på Magine.

Sveriges Radio har jag hjälpt team och produktägare att bli bättre på Scrum och att fördjupa sitt teamsamarbete samt på riktigt driva utvecklingen med hjälp av effekter, hypoteser och personas, kort sagt Lean UX.

2015 inledde jag med att gå in som produktägare på Expressen i ett team som ägnar sig åt fronten av mediautveckling: big-data, personalisering, lean analytics och plattformisering. Sedan i maj är jag utvecklingschef på Expressen med ansvar för personal & process. Just nu har jag svårt att tänka mig något mer utmanande och roligt. Har du?

Publika framträdanden, intervjuer och kurser

Fotnot 1: Utvecklar ni inte mjukvara, hör av er ändå