Hur arbetar moderna och framgångsrika produktdrivna organisationer? Går det att beskriva “the secret sauce” bakom dessa framgångar? Hur skulle vi kunna använda dessa lärdomar i vår egen organisation för att bli mer insiktsdrivna, värdeskapande, innovera bättre och därmed snabbare skapa kundeffekt som ger oss mer momentum i vår affär?

Det är idag relativt väl beskrivet hur man utvecklar produkter kundnära, i ett multidisciplinärt produktteam som har ägandeskap och ansvar för att utforska både kundbehov och lösningar (product discovery & delivery). I kombination med ett starkt produktledarskap kan attraktionskraft och tillväxt accelereras. Publika pionjärer som Marty Cagan, Melissa Perri, Gibson Biddle, Teresa Torres, och fler har gjort mycket för att tillgängliggöra information och kunskap.

Det kanske mer utmanande steget är hur man tar sig an resan att börja använda detta systematiskt i sin egen organisation. Hur gör man det på ett sätt som på bästa sätt tar hänsyn till en organisations nuvarande situation, så att verkliga utmaningar adresseras samtidigt som aktivt engagemang och motivation att bidra till en förändring kan frigöras?

I detta inspirationsinriktade webbinarium berättar Mathias och Marcus från Crisp mer om vad det innebär i praktiken att arbeta som ett produktteam med ansvar för kundresultat. Vilka färdigheter och förutsättningar krävs, hur fördelas ansvar, hur går beslutsfattande till när det gäller produktstrategi och produktfokus, och mer. De delar också med sig av sina egna erfarenheter från att införa och använda detta angreppssätt i praktiken i produktorganisationer.

Detta är ett kostnadsfritt 90 minuters ONLINE EVENT på svenska, för alla nyfikna produktentusiaster och förändringsledare. Det kommer att finnas tid till frågor.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.