Upplever du att du har svårt att få till de förändringar du önskar i ditt liv eller din organisation? 
Vill du stärka din förmåga att inspirera dina medarbetare och föda motivation till förändring?
Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap och din förmåga att föda ledarskap hos andra?

Då kanske det här programmet är något för dig.

Inner Development Goals, IDG, är en uppsättning förmågor som har definierats kollaborativt med forskare som Robert Kegan, Peter Senge, Jennifer Garvey Berger, tillsammans med  förändringsledare och andra aktörer runt om i världen. IDG är en global rörelse med syfte att stärka vår förmåga att kunna åstadkomma kraftfull förändring och långsiktigt kunna stödja FNs Sustainable Development Goals. Sammanhanget som IDG riktar sig mot är organisationer och dess ledarskap. Man har sett att de förändringar som krävs i organisationer och samhälle kräver ledare med förmåga att transformera både sin omgivning och sig själva.

Det här programmet syftar till att ge dig som deltagare en chans att utveckla dessa förmågor för din och din organisations välbefinnande och utveckling.

Vad är skillnaden mellan en kurs och ett program?

En kurs kan vara en fantastisk upplevelse men det är ofta som att gå på en bra film: när filmen tar slut är du tillbaka i verkligheten och ingenting har förändrats. Du kan känna dig inspirerad men du har inte förändrats. Bestående förändringar i tankesätt och beteende kräver övning över tid. Detta program ger dig förutsättningar för att göra den förändring du behöver och i detta utveckla nya förmågor.

Vårt program

Programmet kombinerar teori med insikter som kommer av att praktisera teorin och få och ge coaching.  Lärandet kommer baseras på pedagogiken från “The Inner Game”, där deltagarnas specifika sätt att utveckla sina förmågor kommer att vara i fokus.

Programmet startar med en 2 dagars workshop/introduktion till IDG ramverket, som följs upp av återkommande “learning labs” varannan vecka och individuell coaching både av mentorer och deltagarna emellan.  Inför varje tillfälle kommer deltagarna att få genomföra hemuppgifter som kommer följas upp på följande “learning lab”.

Varje deltagare kommer få sätta upp sitt “breakthrough challenge” som är ett förändringsmål att åstadkomma för sig själv eller sin organisation, och som hen kommer få stöd och coaching i genom programmet.

Programmet pågår i 3 månader i totalt 7 dagar på plats plus flertal remote coacingträffar och där sista träffen är en gemensam workshop för reflektion och middag. 

Målsättningen är att deltagarna ska kunna fortsätta utbyta erfarenheter och ömsesidig coaching även efter programmet, och utvecklas till en lärande-grupp som även kommer vilja träffas efter att programmet är över.

Förväntad utkomst av programmet;

 1. Utvecklad självinsikt och förstärkta och nya personliga förmågor
 2. Utvecklad ledarskapsförmåga och förmåga att åstadkomma förändring
 3. Bygga ett “learning community” som lever efter programmet och som kan aktivt bidra till den större IDG rörelsen.

Våra erfarna mentorer/lärare

Kristina, Anders och David har undervisat i Ledarskap och Coachning under många år. De har också arbetat tillsammans med klienter och har omfattande praktisk erfarenhet av att hjälpa organisationer till större förändringsförmåga.

Målgrupp för programmet:

 • Ledare som behöver stärka sin förmåga att åstadkomma förändring

Innehåll

 • Grunden till programmet är Inner Development Goals (IDG) och dess ramverk för inre tillväxt och utveckling i syfte att kunna åstadkomma större förändring. Ramverket består av 5 dimensioner och 23 praktiker som fungerar som ett kompass för egen och organisationers utveckling till ett högre medvetande och mer effektfullt agerande. Varje del av programmet utgår från respektive dimension inom IDG:s ramverk. 
 • Startup – 2 dagar
  • För att göra framsteg när det gäller gemensamma angelägenheter behöver vi utveckla vår förmåga att inkludera, hålla utrymme och kommunicera med intressenter med olika värderingar, färdigheter och kompetenser.
  • Innehåll:
   • Introduktion av IDG’s ramverk och programmets struktur och innehåll
   • Hur du skapar bästa förutsättningar för lärande under programmet – “The inner game”
   • Definiera ditt breakthrough challenge som du skall arbeta med under programmet
   • Djupdykning i dimensionen Collaborating, för att utforska förmåga att genuint lyssna till varandra och möjliggöra dialog. Hur vi skapar förutsättningar för en grupp att samarbeta och samskapa, samt effektfull facilitering.  
 • Learning Lab 1 – 1 dag:
  • Att utveckla våra kognitiva färdigheter genom att ta olika perspektiv, utvärdera information och förstå världen som en sammankopplad helhet, är avgörande för klokt beslutsfattande.
  • Innehåll
   • Djupdykning i dimensionen Thinking. Exempel på delar vi jobbar med är system och komplexitetstänk, med hjälp av isberget, ett populärt verktyg inom systemtänk, samt Cynefin
 • Learning Lab 2 – 1 dag
  • Att uppskatta, ta hand om och känna samhörighet med andra, som grannar, kommande generationer eller biosfären, hjälper oss att skapa mer rättvisa och hållbara system och samhällen för alla.
  • Innehåll
   • Djupdykning i dimensionen Relating, för att utveckla vår förmåga att uppskatta, bry sig om och visa omsorg till andra. Ni kommer att jobba med ert nätverk inom er organisation för att genom det stärka er känsla av relation och er förmåga till empati och medkänsla.   
 • Learning Lab 3 – 1 dag
  • Att odla vårt inre liv och utveckla och fördjupa vårt förhållande till våra tankar, känslor och kropp hjälper oss att vara närvarande, avsiktliga och icke-reaktiva när vi möter komplexitet.
  • Innehåll
   • Djupdykning i dimensionen Being, för att stärka vår förmåga till ett närvarande ledarskap, både i förhållande till sig själv, och andra. Vi jobbar med Mindfulness och verktyg som Kärnkvaliteter och mer om Inner Game. 
 • Learning Lab 4 – 1 dag
  • Egenskaper som mod och optimism hjälper oss att förvärva verklig handlingskraft, bryta gamla mönster, generera originella idéer och agera med uthållighet i osäkra tider
  • Innehåll:
   • Djupdykning i dimensionen Acting, där vi lär oss tekniker för att trigga kreativitet och problemlösning, exempelvis genom Design Thinking. Också att utforska inre hinder till att agera med mod och uthållighet, samt att utforska en positiv tro på det som är möjligt. 
 • Avslutande tillfälle – 1 dag
  • Vi fångar lärdomar och eran utveckling som skett under programmets gång och sätter nya gemensamma och individuella mål för fortsatt utveckling efter programmet.

Program Upplägg

Alla dagar i Stockholm i Crisps lokaler, totalt 7 dagar, 5 gemensamma coachingträffar online, totalt 5 timmar, samt individuell coaching.

Start up i Stockholm, 23-24 Oktober , inklusive en gemensam middag den 23a Oktober.  

Learning labs  – måndagar var tredje vecka (09:00-17:00).

Datum;

 • 11 November
 • 2 December
 • 13 Januari
 • 3 Februari
 • 17 Februari

Gemensamma coachingträffar (remote)  – få hjälp av lärare och resten av gruppen i de ev. utmaningar du brottas med.   Distans på onsdagar var tredje vecka (8:00-9:00).

Avslutning

 • Firande, summering av lärande och riggning för er tid efter programmet för att fortsätta er utvecklingsresa, på plats i Crisps lokal, den 17 Februari.

Minst två mentorerings/coaching sessioner (med lärarna) mellan Learning labs

Buddies – varje deltagare får en kurskompis för att stötta varandra, samt att ge ett utrymme för att träna coaching tillsammans. 

Genombrottsprojekt – ett riktigt förändringsinitiativ som du designar själv, för att både stärka möjligheten till praktik av nya förmågor och verktyg, och samtidigt ge värde direkt till din organisation.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.