Två inspirerande dagar som kommer att ge dig konkreta verktyg i hur du kan hjälpa dina team att växa och formas till sunda, samarbetsorienterade och högpresterande grupperingar. Du har en ledande position där du antingen arbetar direkt med ett eller flera team, eller där du agerar som coach med fokus att hjälpa team formera sig effektivt. Du känner dig bekväm inom den agila metodiken och trivs i en teamorienterad miljö men känner att du kan få ut mer av dina team.

Stämmer detta så är denna kurs perfekt för dig! Här får du verktyg och tekniker som du kan använda då du coachar teamen i deras arbete. Vi blandar teori med praktik med målet att ge dig förutsättningar för att lyfta dina team till nya nivåer.

 

 

Syfte och mål

Team är en central aspekt inom agil metodik där fokus är att skapa tvärfunktionella team som ges ansvaret att finna och leverera lösningar som tillfredsställer kundernas och organisationens behov. Dessutom är självorganisering en grundtanke där teamen skall forma sitt arbetssätt och organisera sig själva efter bästa förmåga för att skapa en situation som genererar ett högproduktivt team.

Men hur hjälper man ett team till att bli produktivt och nå en hög nivå av samarbete? Vad kan man använda för tekniker för att forma ett team snabbt, att få dess medlemmar att börja kommunicera och samarbeta mot det gemensamma målet? Hur etablerar man en kultur av nyfikenhet och reflektion för ett kontinuerligt förbättringsfokus?

Dessa tillsammans med andra frågeställningar kommer vi att behandla under kursens två dagar, med målet att ge deltagarna förståelse för underliggande teori och konkreta verktyg som de kan använda direkt efter kursen.

Kursen vänder sig till dig som

Är en praktiserande ledare inom agila organisationer så som: Scrum Master, team coach, projektledare eller chef. Du har några års erfarenhet av att arbeta enligt agila principer och metoder.

Vi går bland annat igenom

  • Vad är det egentligen vi vill uppnå med Agile och varför är Agile så lätt men ändå så svårt
  • Teamdynamik – hur teamet förändras med tiden
  • Jobba med teamet på olika sätt beroende på dess mognad
  • Skapa effektiva team
  • Hantera svåra människor och situationer
  • Leda grupper i ett positivt , kontinuerligt förbättringsarbete
  • Effektiva möten
  • Konkreta verktyg och övningar deltagaren kan använda direkt efter utbildningen

Förkunskaper

Deltagarna ska ha arbetat praktiskt enligt agila principer i något eller några år samt ha erfarenhet av att leda och coacha team inom produktutveckling.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Teamutveckling

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Mats Kempe
Mats Kempe
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird