Kurser för Produktägare

Som produktägare ansvarar man för att ha en vision om hur produkten/tjänsten skall skapa värde och konkurrenskraft för kunder/verksamhet
Idag är Peder produktägare och hans företag har kommit igång med agila arbetssätt och har kommit en bit på den resan.