Kurser för ScrumMaster / Team coach

Som team coach/scrummaster ansvarar man för att hjälpa teamet att få bästa möjliga framfart att skapa bestående värde för den kund/er /verksamhet vars produkt/er tjänst/er man utvecklar tillsammans med dem

Certified ScrumMaster

Denna kurs lär ut grunderna i Scrum och hur man applicerar Scrum i verkligheten
Tilde vill bli en duktig ScrumMaster, så hon vill bli certifierad.

Coaching Skills for Scrum Masters

Denna kurs hjälper dig att bli en starkare team coach. Upplev coachning av team i praktiken under två roliga, intensiva dagar, där du experimenterar och skaffar dig insikter kring hur du kan förbättra din coachning.
Tilde har gått en Certified Scrum Master kurs och nu vill hon förstå hur hon bäst kan jobba med team i praktiken. Hon vill kunna testa och prova sig fram i en lärande miljö.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Tilde vill ha fler processverktyg i verktygslådan för situationer när sprintar inte passar, t.ex. i driftsituationer, nära release, för väldigt mogna team som söker minimal processoverhead eller för att knyta ihop multipla team över värdekedjan.

Vässa din coachförmåga

Den här kursen är en introduktion till professionell coaching, men i ett agilt kontext. Vi kommer att utforska vad professionell coaching innebär och kräver av coachen och den som blir coachad. Vi kommer öva, öva och åter öva, samt sätta in professionell coaching i den agila världen.
Att kunna coacha teammedlemmar på riktigt kommer leda till att teamet har en större chans att bli högpresterande fortare.

The Agile Facilitator Class

Denna kurs lär ut hur man faciliterar och hjälper en grupp att nå ett gemensamt mål.
Tilde skaffar sig erfarenhet i teamet och känner att hon vill bli
duktigare på att hjälpa sitt team. Facilitering är ett bra steg på vägen.

Team Coaching avancerad

Denna kurs lär ut hur man skapar högpresterande team så att målet nås effektivt
Tilde märker att hon kan hjälpa teamet bättre, men har hört att det finns sätt att hjälpa dem prestera maximalt. Detta lär sig Tilde på kursen.

Agil skalning

Tilde vill lära sig mer om hur vi samarbetar bättre när många team är inblandade. I sin roll stöttar hon organisationen och främjar det agila arbetssättet.

Agilt ledarskap

Denna kurs lär ut hur man som ledare bidrar till skapa förutsättningar för få starka team drivna av lust, ägarskap och samarbete för skapa största möjliga värde för kund/verksamhet.
Tilde vill förstå vad som kommer förväntas av henne och andra utifrån ett ledarperspektiv i organisationen, så hon kan stötta de chefer/ledare hon jobbar med och själv agera som en tjänande ledare åt sitt/sina team och organisationen i övrigt. Detta lär sig Tilde på kursen.

Certified LeSS for Practioners

Tilde vill lära sig hur han ska sätta processer och organisationen för att kunna jobba med Scrum i en stor organisation.

Coaching Agile Teams

Denna kurs lär ut hur coaching fungerar och hur man stödjer fler team än bara sitt eget
Tildes team fungerar ypperligt, men Tilde vill bli bättre att agera som coach istället för att agera ren ledare eller ScrumMaster bara på deltid. Denna kurs hjälper henne med det.

Scrum at Scale

Denna kurs lär ut hur Scrum skalas på bästa sätt
Tilde jobbar på ett stort företag så hon behöver veta hur Scrum skalas upp på bästa sätt. Kursen visar på flera områden där storskalig Scrum behöver anpassas. Eftersom varje företag har sin unika situation erbjuder inte kursen en "one size fits all"-lösning utan visar hur Tilde steg för steg tar fram den process som passar hennes företags situation.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.