Lär dig jobba gemensamt i grupp för att snabbt gå från idé till skissad prototyp med användarcentrerade lösningar och validering av hypoteser löpande. Den här typen av agil kravställning är ett arbetssätt som används mer och mer i moderna företag där man jobbar med agila utvecklingsmetoder. Allt för att skapa så bra lösningar användarmässigt, affärsmässigt och tekniskt som möjligt, samt att leverera bra mjukvara löpande. Det arbetet kallar vi kort och gott “Product Discovery”.
I den här kursen får du en definierad process för hur du tar dig från ax till limpa utan att koda något, med Agile UX-metodik för samarbete och Lean UX för validering av hypoteser.

Du får med dig en verktygslåda med metoder och verktyg för att analysera, utvärdera, motivera och skapa lösningar som är användbara för målgruppen och skapar affärsnytta. Syftet med kursen är att visa på hur man kan arbeta agilt för att minimera waste och öka samarbetet och skapa kreativa team i den egna arbetsgruppen, med utvecklingsteamen och tillsammans med kunden. Vi arbetar inte på dator under kursen.

Innehållet i den här kursen är baserat på delar av innehållet i Mia Kolmodin´s tidigare kurs “Digital Design och Agil User Experience” samt Martin Christensens kurs “Bygg klokt med LeanUX”.

Kursen vänder sig till dig som

Kursen är en grundkurs i modern produktutveckling och UX för dig som i dag arbetar professionellt som produktägare, interaktionsdesign, grafisk design, kravställare, beställare,  projektledning och utvecklare.

Vi går bland annat igenom

 • ­Product Discovery – vad är det?
 • Arbeta i Product Discovery team
 • Effektkartor och utfallsdriven design
 • Målgruppsanpassad design
 • Hypoteser och tidig validering med användare
 • Minimum viable products
 • User Story Mapping
 • Designstudio
 • Prototyper och användbarhetstester
 • Exempel från verkligheten
 • Workshops och metoder du kan använda dig av i ditt dagliga arbete
 • Tips på hur du faciliterar de workshops vi går igenom

Så här tycker tidigare kursdeltagare:

“Kursen gav mig massa inspiration och kreativitet med hjälp av mål, personas och arbetsflöden utan att egentligen designa något alls. Fokus ligger på att design ska stödja olika kunders nyckelbehov och känslor beroende på vart de befinner sig just nu. En aha-upplevelse men samtidigt helt självklar.Två jätteintressanta dagar med många små workshops. Kursen Digital Design tog mig och min arbetsgivare ett kliv närmare kunden. Rekommenderas absolut!”

– Liza Hansson, Webbdesigner sedan 2001 Kommunikation & Digitala medier Agria Djurförsäkring

“Med tydliga, handfasta och konkreta råd varvat med effektiva workshops, arbetsmetoder och agila processer delar Mia med sin av sin expertis i hur man utvecklar målgruppsanpassad design som konverterar på ett enkelt och inspirerande sätt. Jag känner verkligen att jag kommer att få användning av det jag lärde mig under dessa två kursdagar i mitt arbete som designer.”

– Ulrika af Klint Grafisk designer och designstrateg

 

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Design & Lean & Foretagsinterna & Kravhantering & Facilitering

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Mats Kempe
Mats Kempe
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training Early Bird In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird only for the first 10 In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird