Hur är det att leda en förändringsresa från agila leveransteam mot produktteam i en produktledd organisation, och kan en sådan resa upplevas inifrån?

Standard Solutions Group (SSG) är ett företag som levererar digitala tjänster till svensk industri. För två år sedan fattade SSG beslutet att påbörja en större förändring som innebär ett skifte mot att i väsentligt högre grad integrera affär, produktledning och teknisk personal i multi-disciplinära team med ansvar för att förstå och lösa kundbehov.

I detta webbinarium berättar en av SSGs produktchefer, IT-chef och VD sin berättelse om varför de genomförde detta skifte, vad de har lärt sig under vägen, om en och annan utmaning som uppstod och de resultat de har realiserat hittills.

Hur går du från att vara IT med agila team och verksamhet med stolta lean-traditioner, till att bli ett gemensamt vi med delat ansvar och ägarskap för att skapa kundframgång? Vad händer i ett företags kultur, och med medarbetarnas mentalitet, när distansen till kund blir kortare? Hur påverkas dina affärsmässiga resonemang av ett ökat fokus på att uttalat formulera effektmål och affärsvärde?

Vilka kompetenser och färdigheter får ökad betydelse, och hur påverkar det hur organisation, roller och ansvar kan behöva skifta för att möjliggöra en förflyttning? Hur upplever personalen ett skifte mot ökad kundexponering och förväntningar på att förstå kundens situation? Hur har detta påverkat hur företagets ledning ser på sitt ledarskap, samarbete och sin roll för att möjliggöra ett framgångsrikt affärsmässigt produktarbete? Vad krävs för investering i tid och engagemang för att driva en sådan här förändring, hur leder man resan och vilka behöver delta?

Var står man nu och vad hoppas SSG uppnå i framtiden?

Dessa och en rad fler intressanta frågeställningar och lärdomar kommer SSGs ledande representanter att dela med oss.

Webbinariet kommer att hållas på svenska. Det kommer finnas tid till frågor.

Mats Jakobsson, VD SSG
Janette Hedin, IT-Chef SSG
Magnus Björk, Produktchef SSG

Mats Jakobsson har en lång karriär inom svensk industri bakom sig, både som VD och som produktionschef inom bland annat svensk massa, papper och kemisk industri.

Janette Hedin har ett förflutet som både teknisk konsult och som ledare inom produkt och IT-utveckling.

Magnus Björk har arbetat som produktchef, utvecklingschef och med R&D samt i andra ledande roller inom både IT, digitala tjänster och industrin.

SSG har tre övergripande ledstjärnor för hur företaget styrs; kundfokus, affärsmässighet och kvalitet. För att vägleda transformationen utvecklade SSG tre tydliga effektmål för förändringsresan mot produktteam, så att organisationens förmåga kan utvecklas i önskad riktning.

Detta är ett kostnadsfritt 90 minuters ONLINE EVENT, för alla nyfikna produktentusiaster och förändringsledare.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.