Förra veckan bjöd vi in till ett rundabordssamtal kring agila transformeringar. Den gemensamma nämnaren bland deltagarna var utmaningar kring storskaliga agila implementeringar.

Vi på Crisp har den stora förmånen att arbeta tillsammans med små, mellanstor, stora och väldigt stora företag. Vi hjälper till genom att erbjuda utbildningar. Vi coachar och agerar mentorer till projekt, team och organisationer implementera och bemästra det agila arbetssättet.

Crisp erbjöd en plattform och ett forum för deltagarna att dela med sig av och lära sig av varandras erfarenheter. Fyra företag deltog. Varje företag representerades av en till fyra deltagare. Dessa deltagare var på ett eller annat sätt direkt involverad i, och ansvarig för, den agila transformeringen som sker på respektive företag.

Läs hela artikeln här på Crisps blogg (engelska) >

Se alla våra agila utbildningar >

Läs mer om hur vi arbetar med coaching i projekt, team och organisationer >