Befinner vi oss i ett paradigmskifte? Vi lever i en tid av osäkerhet men med stora möjligheter.

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och påverkar oss som individer och organisationer. Bara de senaste 10 åren har vi sett skeenden såsom en ökad digitalisering, ekonomiska kollapser, ompositionering inom världspolitiken, klimatförändringar, globala företag som gått i konkurs osv.,

Vi behöver tänka och arbeta på nya sätt för att överleva som organisationer, vi behöver bli smidigare och mer anpassningsbara.

Hur gör vi detta inom HR?  hur kan vi tänka större, bredare och i linje med vår samtid och framtid? Hur kan vi förbereda och rusta våra organisationer så att vi kan möta morgondagens medarbetare, skapa engagemang och bidra med värde för våra kunder och användare?

Denna kurs är en blandning av teori, diskussion och övning och ger dig grunderna inom Agil HR.

Målgrupp: 

Denna workshop är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Agile coacher som vill kunna sötta HR och organisationer runt Agila HR frågeställningar.

Metod:

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Villkor

  • I priset ingår kursmaterial.
  • Frukost, lunch och fika.
  • Avbokning kan göras utan kostnad fram till 1 månad före kursstart.
  • Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart debiteras hela avgiften.
  • Kursplats kan överlåtas till annan person. ­
  • Byte av kurstillfälle kan ske upp till 2 veckor innan kursstart