Plötsligt pratas det mycket i din organisation om att arbeta “agilt”. Är det ännu en fluga som alla andra gått på? Berör det dig eller är det bara IT som behöver bli agilt? Måste alla kunna Scrum nu?

Agilt arbetssätt är något som ofta införs för att öka produktiviteten. Men det som undersökningar visar är att trivseln på arbetsplatsen ökar. Troligen beror det på att ansvaret och mandatet flyttas till de som utför arbetet samtidigt som man sätter tydliga mål.

I den här kursen ger vi en introduktion till agilt arbetssätt med ett fokus på den bakomliggande filosofin, så att när det pratas om den praktiska tillämpningen (t ex Scrum), då kommer du förstå varför den ser ut som den gör. Vi kommer också kort att introducera dig till Scrum och Kanban, de två vanligaste tillämpningarna av agilt arbetssätt.

Agilt betyder lättrörlig eller vig och det syftar på förmågan att kunna lösa komplexa problem. En del av det vi gör är enkelt och då räcker det med rutiner. En del är komplicerat och då behöver vi bara rekommendationer. Men en del är komplext och så behöver vi pröva oss fram och ständigt reflektera över resultatet av det vi gör.

För att kunna vara en organisation som snabbt ställer om sig när ny information kommer eller förutsättningarna ändras behöver man flytta beslutsfattandet ut i organisationen, till de som utför arbetet. Man har inte tid att vänta på att en chef på lagom nivå ska fatta beslut. På det sättet blir också människor mer engagerade i sitt arbete när mandatet ökar. Fler kloka huvuden fattar bättre beslut när de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, än när några få ska ta många beslut.

Kursen ger genom praktiska övningar blandat med kortare teoretiska dragningar. Detta ger bestående insikter om varför och hur agilt arbetssätt fungerar.

Efter kursen kan du:

  • Den agila basen, fyra värderingar, tolv principer och tillämpningar
  • Två tillämpningar av agilt, Scrum och Kanban
  • Tvärfunktionella team med T-formade medlemmar
  • Enkla, komplicerade och komplexa problem
  • Resurs- eller flödesoptimering, eller, alla jobbar stenhårt vs allt flyter på
  • Att ständigt förbättra genom återblickar
  • Värdet av visualisering och transparens
  • Agilt ledarskap, visionering och koordinering i stället för kommendering

 

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursen är tyvärr inställd.

Se hela vårt kursutbud här.

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Lean & Kanban

Mattias Skarin
Mattias Skarin
Jan Grape
Jan Grape
Online In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Lennart Boklund
Lennart Boklund
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Online
Gibson Biddle
Gibson Biddle
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs
Stephen Bungay
Stephen Bungay
Remote training In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Lennart Boklund
Lennart Boklund
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Online Early Bird In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Jonas Ekstrand
Jonas Ekstrand
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Online Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird