Hur kan du hjälpa din organisation att införa agila arbetssätt?

Du jobbar med ett eller flera team, men känner att för att teamen skall nå framgång behöver hinder röjas och förändringar ske som ligger utanför teamet eller den egna avdelningen. Eller så har du fått chansen att börja arbeta som agil coach på lite bredare front och känner dig lite vilsen i vad du skall ta tag i, vad du kan göra, så förändring verkligen sker och det inte bara blir en massa prat och möten.

Hur kan du i den situationen hjälpa din organisation att identifiera de problem som behöver lösas för att nå framgång och dessutom vara en katalysator så att de verkligen blir lösta? Om din organisation är tyngd av en hierarkisk kultur och mycket traditioner, hur kan du bidra till att beteendemönster bryts och chefer och team vågar börja utforska och experimentera? Hur kan du agera konstruktivt och göra skillnad fast hindrena känns oöverstigliga och du kanske upplever dig bakbunden av tokiga beslut, hård styrning och kontroll, fast ledningen vill att ni ska “bli agila”?

I den här kursen går vi igenom dels hur du utvecklar din egen verktygslåda, dig själv, för att mentalt undvika att bli modstulen utan kunna känn hopp och energi, genom att finna vägar hur du kan bidra till positiv förändring även när det kan kännas svårt. Vi går också igenom olika typer av förändringsstrategier och olika sätt du kan vara en förändringsagent utan att behöva sätta dig på tvärs emot organisation,ledning och chefer. Vi tittar på hur du kan göra de som du upplever motarbetar dig till dina bästa vänner och hjälp, och hur du kan skapa nätverk och “communities of practice” i din organisation för att få till mer och varaktig förändring och utveckling.

Syfte med kursen

Att ge dig som är agil coach för ett eller några team de grundläggande kunskaper och verktyg i hur du arbetar som agil organisationscoach, så du kan lära dig hur du med trygghet kan coach, mentor och facilitator vid större förändringsarbeten.

Kursen vänder sig till dig som

Är Scrum-master/teamcoach/agil coach eller chef idag och vill utvecklas vidare för att kunna jobba mer organisatoriskt övergripande.

I kursen går bland annat igenom

 • Vad är en agil organisations coach
 • Olika typer av förändringsarbete Kaizen vs Kaikaku
 • Toyota Kata
 • Förändring av dig själv, hur du tar vara på dina erfarenheter och gör dem till hävstångar för vidare framgång
 • Viral förändring
 • Bikulturell coachning
 • Individuell coachning av chefer och nyckelpersoner
 • Coachning av chefsteam
 • Coachning vs mentorering
 • Kontraktering i förändringsarbete
 • Förändrat mindset – vem, när och hur
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Registreringen är stängd

Kursen är tyvärr inställd. Du hittar vårt kursutbud här.

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Enterprise

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English