Allt fler företag i IT branchen har börjat använda agila arbetssätt. Det ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll.

Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation?

Vilka fallgropar finns det?

Vad är vinsterna för företaget och ur ett ledar- och chefsperspektiv?

Vi ger dig bland annat exempel på möjligheter och utmaningar samt hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefsskap och agilt förändringsarbete.

Syfte och mål

Att ge dig, som ledare och chef i en mer eller mindre agil organisation verktyg för att kunna bidra till att skapa framgång med hjälp av agilt arbetssätt.

Kursen vänder sig till dig som

Ledare och/eller chefer som arbetar eller kommer att arbeta i en agil organisation.

Vi går bland annat igenom

 • Vad innebär agila arbetssätt
 • Vinsterna med agilt arbetssätt
 • Utmaningar och framgångsfaktorer i förändring till en agil organisation
 • Hur bedriver man agilt förändringsarbete
 • Ledar- och chefsrollens förändring i en agil organisation
 • Delegering av mandat och styrning av en organisation
 • Förutsättningar för att skapa självorganiserande team samt verktyg för detta
 • Hur man hanterar hinder och jobbar med hinderlistor och hinderröjning
 • Verktyg för ständigt förbättringsarbete
 • Agila arbetssätt för ledar- och chefsteam
 • Arbete med roller och ansvar i en agil organisation
 • Hur man skapar motivation och förutsättningar för produktiva team
 • Kommunikation och transparens på ett agilt sätt

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom agil metodik behövs.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Lean & Kanban & Teamutveckling

Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training Fully booked In English
Mathias Holmgren
Mathias Holmgren
Christian Feinberg
Christian Feinberg
Remote Training
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training Fully booked In English
Yassal Sundman
Yassal Sundman
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Fullbokad
Mattias Skarin
Mattias Skarin
In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Distanskurs
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Gibson Biddle
Gibson Biddle
Remote Training Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Distanskurs Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Jan Grape
Jan Grape
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Mia Kolmodin
Mia Kolmodin
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird