Ledare har en väsentlig påverkan på företagets Agilitet och effektivitet. Ledare både skapar utrymmet för vad som är möjligt, samtidigt som de sätter begränsningar för vad som kan ske.
 
Denna Certified Agile Leadership kurs är en interaktiv ledarskapskurs med målet att ledaren ökar sin egen personliga medvetenhet, kunskap och färdigheter som Agil ledare samt kickstartar sin resa mot förbättrade resultat.
 
Kursen är en praktisk tillämpning av ledarskapsteorier för att leda i komplexa Agila sammanhang. Deltagaren får konkreta modeller, verktyg och tekniker som går att använda direkt i sitt eget tänkande, eget beteende och inom sina organisationer.
 
Du kommer att guidas genom en övergripande bild av Agilt ledarskap – först från ledarens personliga perspektiv på hur Agilitet påverkar ditt mindset och beteende. Därefter går vi igenom hur du som ledare kan bygga och utveckla högpresterande team (inklusive ledningsteam). Till sist tar vi ett organisatoriskt perspektiv där du lär dig hur du effektivt kan anpassa, styra och skala din organisations Agilitet.
 
“The course perfectly addressed our biggest need – a shared understanding of a modern management paradigm. The format was fantastic, and the course went surprisingly easy and fast. Tomas and Michael are great teachers with solid practical experience and one of the best theoretical expertise I have ever faced.”

   – Dennis Popov, Agile Coach at Scania

CAL kurs på Crisp

Kursen vänder sig till dig som

Ledande befattningshavare, viceVD, chefer, processledare, programledare och team coacher.

Vi går bland annat igenom

 • Vad Agile är och när det är lämpligt att använda
 • Leda i komplexitet (i en VUCA-värld)
 • Effektivt ledarskap och personlig utveckling
 • Leadership Agility
 • Intent Based Leadership
 • Servant Leadership
 • Growth Mindset
 • Psykologisk trygghet
 • Hur du skapar effektiva team inkl. ledningsteam
 • Skapa engagemang och kreativitet
 • Den Agila organisationen
 • Teambaserad nätverksorganisation
 • Hur du leder förändring på ett Agilt sätt
 • Hur du skapar en plattform för ständig förbättring
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Ledarskap

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Peter Senge
Peter Senge
Gustav Böll
Gustav Böll
In English
Mia Kolmodin
Mia Kolmodin
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Online
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Göteborg Early Bird
Joe Justice
Joe Justice
Fully booked In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird