Produktägare är en av de svåraste och mest kritiska rollerna i Scrum. Denna kurs handlar om det praktiska dagliga arbetet men också hur man ska tänka och agera som produktägare.

(För andra datum se www.crisp.se/kurser/cspo)

Scrum Produktägare

 

PS: Nu 3 dagar

Anledningen är att vi vill täcka mer saker och gå på djupet inom fler områden än vad vi hinner på en 2 dagars kurs. Det bli mer utrymme för era specifika behov och frågor, mer delande av erfarenheter samt några nya saker, markerat (nytt) eller (fördjupning) nedan. Om ni undrar över innehållet, mejla gärna kurshållarna på cspo@crisp.se .

Feedback från tidigare kurs

Kursen vänder sig till dig som

Kursen vänder sig till dig som redan idag arbetar som produktägare eller precis ska börja.
Du kan grunderna i agilt arbete.

Du är bekant med Scrum genom att t.ex. ha läst

 1. Prioritera, Fokusera, Leverera – av kurshållaren Hans Brattberg mfl, de sidor som handlar om Scrum (s12,22 och s74-86)
 2. Scrum Guide – Läst igenom definitionen av Scrum (14 sidor)

Vi går bland annat igenom

 • Hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten och kan planera effektiva releaser
 • Produktägare i jämförelse med Scrum Master och Development team
 • Hur man samarbetar med kunden och användare genom hela utvecklingen (mer)
 • Från plandriven till återkopplingsdriven utveckling (feedback loops)
 • Faciliteringstekniker för att skapa gemensam förståelse mellan team och övriga intressenter (mer)

Kursen innehåller ungefär lika delar teori och praktik­. Kursens innehåll varieras och anpassas efter deltagarnas frågor och kunskaper.

Du blir Certified Scrum Product Owner, CSPO på denna kurs, genom att delta minst 95% av tiden.

Innehållet mer i detalj

Produktägarrollen
 • PO som en ensam roll eller som del av ett produkt team
 • Top 5 saker att tänka på som PO
 • Output vs outcome
 • Behov och innovation (nytt)
 • Slicing, från Epics, story till releaser, vertical, target group, UI slicing (fördjupning)
 • Prioritering vs ordna vs säga nej
 • Produktmål & sprintmål (nytt) vs vision
 • Från idé till release
 • Strategi vs taktik
 • Focus vs tuttifrutti (nytt)
 • 3C – Card Conversation Confirmation, öppna och stängda krav
 • Prio pyramid (nytt)
 • Börja sluta, sluta börja
 • Epic / User Story / Tasks och bugg strategier
 • Synkronisering av produkt och sprintmål med omgivningen (nytt)
Backlog refinement workshops
 • Epic nedbrytning och release plannering (fördjupning)
 • Prio forum
 • Kollektiv UI design med Design Studio (nytt)
 • Estimering & olika typer av problem med Cynefin (nytt)
 • User Story Map & roadmap & koordinering mellan team
 • Saker som gör en bra backlog workshop (nytt)
 • Distans workshops, att tänka på (nytt)
Produkt & feedback loops & risk minimering
 • Att lära sig fort(are) om problemet vi vill lösa (nytt)
 • Experiment och antaganden
 • Vision board
 • Feedback från rätt personer
 • Minimal Viable Product
 • Experiment och prioritering av antaganden (nytt)
 • Hur man undviker viskleken och minskar gapet till användare (nytt)
 • Små snabba releaser, release slicing (nytt)
Scrum (senaste versionen)
 • Scrums grunder, roller, möten och artefakter
 • PO vs SM vs Developers vs Stakeholders
 • Sprintlängd och teamstorlek
 • Sprintplanning, Daily Scrum, Sprint review, Sprint retrospective
 • DoD och DoR
 • Walk the board (nytt)
Olika varianter på Scrum
 • En produkt ett team
 • Flera produkter per team
 • Flera team för en produkt
 • Värdeströmmar och tvärfunktionella team vs funktionella team (fördjupning)
 • Distansmönster
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & product-owner & Agile & Kravhantering

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English