Denna kurs visar hur du använder Agil upphandling och Agila kontrakt för att snabbt nå ditt effektmål om du upphandlar IT.

Vi går igenom tre centrala elementen för en lyckad beställning:

 • Hur du beställer rätt sak och på rätt nivå genom behovsställning
 • Hitta rätt leverantör
 • Skrivande av ett bra kontrakt.

Du lär dig leda upphandlingar som optimerar nyttan av din investering och hitta rätt samverkansform. Med certifieringen kommer du  kunna leda en upphandling genom alla steg mot önskad effekt. Kursen är applicerbar både för dig i privat och offentlig sektor. För dig som verkar i offentlig kommer vi belysa de möjligheterna som medges av LOU.

Efter kursen kommer du kunna leda en upphandling baserat på Agila principer där du genom tidig interaktion minimerar risker och ökar möjligheten att få det verksamheten behöver. Du lär dig följa upp resultat löpande under pågående implementation.

Certifiering sker i två steg

Steg ett: Kunskapsvalidering via ett prov på kursen samt kräver minst 95% närvaro vilket ger dig ”Ackrediterad Agil Beställare”.

Steg två: Implementationsvalidering. Deltagaren behöver visa exempel från sin verksamhet där man har använt effektmål samt inkrementell leverans och godkännande under en upphandling och implementation vilket ger dig ”Certifierad Agil Beställare”.

Läs mer: Om Certifierad Agil Beställare

Kursen vänder sig till dig som

 • Verksamhetsansvariga
 • Upphandlare
 • Leverantörer

Vi går bland annat igenom

 • Val av samverkansform och riskmodell inför upphandlingen
 • Agila upphandlingsprocessen inkl grundelementen i Agila kontrakt
 • Att beställa rätt sak och på rätt nivå (effektmål och behovsställan)
 • Hur hitta rätt leverantör
 • Slicing – Hur jag bryter ner en beställning i mindre delar med fokus på värde och riskminimering
 • Hur jag sätter upp en bra projektorganisation
 • Hur följa upp leveranser och resan mot effektmålet
 • Möjligheter som medges inom LOU
 • Case studies och exempel
 • Delade erfarenheter med andra deltagare

Förkunskaper

Hur bedrivs kursen?

Utifrån en upphandlingsprocess och dess steg genomför vi praktiska övningar på de olika momenten. Övningarna bedrivs i gruppformat med andra deltagare och under överseende från kurshållare på Crisp. En stor nytta med att gå en öppen kurs på Crisp är att du får tillfälle att höra hur de andra kursdeltagarna arbetar. Vi går även igenom och diskuterar case studies.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Registreringen är stängd

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Lean & Kravhantering

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Mats Kempe
Mats Kempe
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training Early Bird In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird only for the first 10 In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird