Kursen är tyvärr inställd.

Utvecklartestning kännetecknas av utvecklarnas avsiktliga och systematiska användning av testtekniker i sitt dagliga arbete för att producera mjukvara av högsta möjliga kvalitet.

Utvecklartestning är grunden till att framgångsrika utvecklingsteam kan hålla ett jämnt och högt tempo och samtidigt undvika defekter och regressioner. Det är också en förutsättning för continuous delivery, som bygger på att tester på alla nivåer är automatiserade.  

I team som anammat utvecklartestning verifierar utvecklarna att funktionaliteten är korrekt implementerad genom att skriva tester. Detta gör att de som arbetar med testning kan använda tiden till att granska systemen ur ett bredare perspektiv, t ex genom utforskande testning, eller köra tuffare testfall, istället för att dubbelkolla att koden implementerats korrekt. Utvecklartestning handlar således till stor del om automatiserng av det som i testkretsar kallas för “checking” med hjälp av kända black box-tekniker.

Kursen vänder sig till dig som

Kursen riktar sig främst till dig som är utvecklare och som vill förbättra kvaliteten på ditt eget och ditt teams kod. Du kan ha fastnat i legacy-träsket, eller så vill du få struktur på ditt kvalitetsarbete genom att basera dina tester på väletablerade testtekniker. Du kommer aldrig mer fråga “hur många tester ska jag skriva”? Eller, står du inför utmaningen att få utvecklare och testare att samarbeta effektivt inom teamet.

Vi går bland annat igenom

Kursen låter dig praktisera utvecklartestning baserat på de nio kärnkompetenserna:

  1. Förståelse för testbarhet och dess beståndsdelar
  2. Enhetstestning
  3. Grundläggande testtekniker
  4. Programmering med kontrakt
  5. Datadriven testning
  6. Användning av test doubles
  7. Testdriven utveckling
  8. Hantering av olika typer av beroenden
  9. Utvecklartester bortom enhetstestning

Utöver detta, lär du dig testterminologi, samt ett antal modeller som direkt kan appliceras för att strukturera upp ditt teams kvalitetsarbete.

Innehållet anpassas till gruppens kunskapsnivå och önskemål att utforska kärnkompetenserna i utvecklartestning i olika grad. Samtliga kompetenser täcks in genom praktiska övningar och laborationer, men gruppen ges möjligheten att prioritera var tyngdpunkten ska läggas.

Förkunskaper

Du behärskar ett av följande programmeringsspråk: Java, C#, Groovy, Ruby eller JavaScript.

Kursen bygger till stor del på övningar och laborationer, varför du bör ha en dator med dig. Uppge också vilket programmeringsspråk du ämnar köra. I de fall kodexempel visas används språken Java och C#. Dock är kursens innehåll relativt språkoberoende och deltagarna är välkomna att utforska materialet även i Groovy, Ruby och JavaScript.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursen är tyvärr inställd.

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Foretagsinterna

Mattias Skarin
Mattias Skarin
Jan Grape
Jan Grape
Online In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Lennart Boklund
Lennart Boklund
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Online
Gibson Biddle
Gibson Biddle
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs
Stephen Bungay
Stephen Bungay
Remote training In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Lennart Boklund
Lennart Boklund
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Online Early Bird In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Jonas Ekstrand
Jonas Ekstrand
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Online Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird