Agile och Agila metoder, som Scrum och Kanban, har haft en enorm framgång under de senaste decennier, men ändå får de flesta organisationer inte ut värdet och de förväntade resultat från sina Agila initiativ. 

Den faktor som både skapar utrymmet för vad som är möjligt men som också sätter begränsningen är ledarskapet. Vad som behövs är ett sätt att leda som är anpassat för den nya snabba föränderliga och komplexa verkligheten.

I boken Turn The Ship Around, beskriver kapten David Marquet hur ubåten Santa Fe gick från att vara rankad sämst i flottan till att bli bäst genom att ändra just ledarskapet. En förändring som levde kvar långt efter att David lämnat.

Erfarenheterna ledde fram till ett par principer som går under namnet Intent Based Leadership.

Målet med Intent Based Leadership är att skapa en engagerande arbetsmiljö som frigör passion, initiativtagande och intellektet från var och en. Metodens huvudsakliga ingrediens är att ”ge beslutskraft, skapa ledare”.

Intent Based Leadership är det koncept som gång på gång framhävs som det mest givande och praktiskt användbara delen i våra ledarskapsprogram.

I hans andra bok Leadership is Language, beskriver han mer ingående kraften av språket hos ledare för att skapa bättre organisationer.

Välkommen till vårt frukostseminarie 13 september där vi kommer ge er en introduktion till Intent Based Leadership.
David Marquet på Crisp

Crisp är certifierad partner med IBLI, Intent Based Leadership International.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.