Det var dagen efter lansering. Du var så upprymd över att du äntligen hade kunnat trycka på “knappen”. Du hade arbetat hårt i månader och du väntade med spänning för att se vad folk tyckte. Då började problemen. Kunderna blev arga, intressenter sura och teamets moral störtdök.

Denna historia är inte ovanlig. Kanske har du upplevt den själv?

Denna kurs kommer ge dig praktisk erfarenhet kring de metoder du kan använda dig av för att bygga rätt produkt — hur du undviker tidigare nämnda tråkigheter och skapar en produkt som löser användarens problem, driver affärer och är tekniskt möjlig.

Vad du kommer lära dig

Under dessa två dagar kommer du att få en verktygslåda med metoder och verktyg du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Vi kommer jobba med en case study. Tillsammans med ditt team kommer du att skapa en startup — från ax till limpa. Ni kommer att göra användarresearch, mappa användarresor, skriva hypoteser, designa och testa prototyper — alla steg för att hitta rätt problem att lösa och för att skapa rätt lösning.

Nedan är exempel på olika moment vi kommer gå igenom.

 • Roller inom ett Discovery-team
 • Exempel från företag som framgångsrikt arbetar med Discovery
 • Verktyg för att definiera affärsmodeller
 • Intervjuteknik för att förstå dina kunders behov och problem
 • Skissövningar och övningar kring idégenerering
 • Hur du skriver och testar hypoteser
 • Prototypverktyg för att testa lösningar, utan att behöva skriva en rad med kod
 • Användartestning
 • Och mycket mer

Kursen vänder sig till dig som

Kursen lämpar sig för alla som ingår inom en produktorganisation så som:

 • Produktägare/projektledare
 • Kravställare
 • Designers
 • Utvecklare
 • Testare
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Registreringen är stängd