Agila autonoma team är en fantastisk start, men räcker inte hela vägen. Autonomi gör under för motivationen, men hur vet vi att vi strävar åt samma håll och rätt riktning? Hur mäter vi framgång? Hur lär vi oss om vi har rätt företagsmål?

Det behövs något som bryggar gapet mellan strategi och exekvering. Skapar samordning mellan team och sätt att mäta om vi är framgångsfulla och rör oss i riktning mot våra mål. 

Du jobbar i en miljö där samordning mellan team och förmågan att hålla en gemensam riktning är avgörande.

Det här är en hands-on-utbildning där vi beskriver hur man levandegör och kommunicerar strategier och taktik med mål och agila metriker. Vi använder oss av OKR (Objectives and Key Results) för att beskriva dessa.

Under kursen går vi bland annat igenom…

 • Varför OKR:er?
 • Hur fungerar det i praktiken, hur levandegör man dem
 • Samordning mellan många team
 • Vanliga fallgropar och problem
 • Inspiration från andra organisationer
 • KPI:er och Diagnostiska mått
 • Balanserande av metriker
 • Kort- och långsiktiga metriker
 • Hur man formulerar slagkraftiga och engagerande mål
 • Skapa dina egna OKR:er
 • Hur börjar man
 • Alternativ till OKR:er

För vem?

Kursen vänder sig till dig som skapar och kommunicerar taktik och strategi för din egen grupp och andra. Du är t.ex. företagsledare, produktchef, produktägare, arkitekt, strateg eller liknande.

Hur kursen går till

Det här är en heldags distansutbildning där vi möts via videokonferens och växlar teori med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Registreringen är stängd

Kursen är tyvärr inställd. Nya tillfällen publiceras inom kort på vår kurssida.

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird