Kursen är tyvärr inställd!


 

“Mot oändligheten och vidare”

Kursen Advanced Scrum Master gav förutsättningarna för att ta Agila team till en högpresterande nivå. Den här kursen ger verktyg och lärdomar för att teamen ska förbli högpresterande, och även utvecklas vidare.

För vem

Du agerar som Scrum Master, Agile Coach eller chef för välfungerande team och ser potential för vidare utveckling och prestation. Du har ett antal års erfarenhet av agil miljö samt kunskap motsvarande CSM (Certified Scrum Master) och ASM (Advanced Scrum Master).

Utbildningens innehåll

Kursen består av tre dagar med cirka en månad mellan. Ni kommer få med er hemuppgifter att prova mellan kurstillfällena. Vi spenderar tid då vi ses att tillsammans fördjupa våra lärdomar från de erfarenheter ni får från hemuppgifterna. Denna struktur underlättar för er att omsätta insikter och lärdomar till praktik och verklighet, samt fördjupa lärandet.

  • Under dag 1 fokuserar vi på retrospektiv. Ni kommer lära er hur ni genomför retrospektiv för att finna förbättringsområden och konkreta åtgärder, och övningar ni kan genomföra med era team
  • Under dag 2 fördjupar vi oss i vad lärande innebär, bearbetning av våra föreställningar för att skapa nya beteenden. Vi hämtar också kunskap och inspiration från coachingprofessionen där ni lär er modeller och frågeställningar ni kan använda för att skapa insikter och lärdomar.
  • Under dag 3 studerar vi vad det krävs för att skapa ett lärande klimat, det U-formade team där medarbetarna känner trygghet och tillit till varandra, vilket är en förutsättning för lärande. Dessutom lär ni er övergripande ramverk för ett bra lärande, exempelvis Toyota Kata.

Pedagogiskt bygger vi genomförandet utifrån Training from the Back of the Room. Ni kommer vara delaktiga i det som händer genom diskussioner, övningar och gemensamma reflektioner.

 

 

 

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Teamutveckling & Ledarskap

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English